Reglement

Werkingsreglement
Busreglement

Werkingsreglement


 1. Je mag jezelf lid van de Leuven Lads noemen vanaf het moment dat je uw gegevens hebt doorgegeven via internet of via een inschrijvingsmoment EN wanneer je het lidgeld hebt betaald via overschrijving of cash aan iemand van de leden van het bestuur. Ieder jaar wordt het lidgeld op een vergadering vastgelegd voor het volgende seizoen. Indien er noodzaak is dit lidgeld te verhogen zal dit door de bestuursleden worden vastgelegd en meegedeeld aan de huidige/nieuwe leden.
 2. Het bestuur heeft het recht om iemand het lidmaatschap te weigeren wanneer blijkt dat iemand met de verkeerde bedoeling lid wil worden van de supportersclub Leuven Lads.
 3. Het bestuur heeft het recht om iemand het lidmaatschap te ontzeggen, indien hij/ zij niet met goede bedoelingen lid is geworden of zich niet kan voegen naar het werkings/busreglement.

  Dit kan zijn tijdens een wedstrijd, maar ook buiten het stadion of op de supportersbus of in het supporterslokaal. Het bestuur zal bij misdragen de ernst van de zaak inschatten en mogelijks overgaan tot het ontzeggen van het lidmaatschap.

 4. Het betaalde lidgeld kan op geen enkel ogenblik of om geen enkele reden teruggevorderd worden.
 5. De leden krijgen in de loop van het seizoen een lidkaart. Deze wordt aangeboden door de club Oud-Heverlee Leuven en zal worden gegeven van zodra deze in het bezit is van het bestuur.
 6. Bij betaling van het lidgeld zal het lid een gadget ontvangen. Voor het seizoen 2015/2016 is dit een sjaal.
 7. Tot de leeftijd van 12 jaar moet je vergezeld zijn van een ouder of begeleider om met onze bus mee te reizen. Het lidgeld voor deze kinderen is ook op voorhand vastgesteld en bedraagt € 8.
 8. Als student (op vertoon van je studentenkaart en dit exclusief avondonderwijs) betaal je € 10 lidgeld en krijg je per uitverplaatsing een gratis consumptie aangeboden door de Leuven Lads.
 9. Nieuwe leden dienen zich akkoord te verklaren met het werkings- en busreglement alvorens te kunnen toetreden tot de Leuven Lads.

Busreglement


 1. De leden krijgen altijd de voorkeur tot inschrijving op de bus. De prijs voor een busverplaatsing bedraagt voor leden (ongeacht de leeftijd) steeds €10 en voor niet-leden €15.
 2. Inschrijving voor een uitverplaatsing gebeurt uitsluitend via de website en dit om misverstanden te vermijden. Bij elke uitverplaatsing zal een inschrijvingsdeadline worden aangeduid, gelieve deze te respecteren.
 3. Wanneer door overmacht of ongekende reden (ongeval e.a.) de bus de verplaatsing niet kan maken kan de club niet verantwoordelijk gesteld worden. Ook voor gebeurlijke ongevallen tijdens de verplaatsingen is de club niet verantwoordelijk behalve deze waar de oorzaak duidelijk bij de inrichters ligt.
 4. Indien door ongekende of gekende reden (weersomstandigheden e.a.) de wedstrijd wordt afgelast en de bus reeds vertrokken was aan zijn vertrekplaats (busgarage) kan de eventuele nieuwe verplaatsing naar dezelfde tegenstrever niet gratis gebeuren. De leden betalen dan de vastgestelde ledenprijs en moeten zich opnieuw inschrijven.
 5. De club behoudt het recht om de busverplaatsingen te annuleren, voor het verdere verloop van het seizoen, indien er meerdere malen (minstens 3) minder dan 10 personen meegaan en zal men de leden tijdig verwittigen wanneer de bus niet meer wordt ingericht. Dit om grote verliezen te vermijden en de clubkas niet in een negatieve toestand te laten verzeilen. Ook indien er voor één bepaalde verplaatsing minder dan 10 inschrijvingen zijn kan het bestuur beslissen om deze verplaatsing af te lassen. We proberen dan onze leden mee te laten reizen met een andere bus.
 6. Op de bus worden drank en eventueel broodjes aan een democratische prijs verkocht. De prijs voor deze dranken en broodjes worden door het bestuur vastgelegd. De winst op de verkoop van de dranken en van de pronostiek zal dienen om de onkosten van de bus te betalen.
 7. De bus zal vertrekken aan Café Het Werrek (Adres: Sint-Hadrianusstraat 1, 3018 Wijgmaal) en houdt nog halte aan Café ‘t Vervolg (Adres: Pater Damiaanplein 1, 3000 Leuven). Na de match stopt de bus weer aan beide cafés.
 8. De vertrekuren zullen op de website ter inzage worden opgehangen en ook via mail worden meegedeeld. Gelieve deze stipt te respecteren. Eén kwartier na het eindsignaal zal de bus terug vertrekken naar onze opstapplaatsen, tenzij er op de bus andere afspraken gemaakt worden om reden van b.v. viering, contacten e.d. Vermits dranken en broodjes op de bus verkrijgbaar zijn is het niet nodig langer in de kantine van de tegenstrever te blijven.
 9. Het Bestuur Supportersclub Leuven Lads Gedragscode: Voor de gedragscode verwijzen we naar de officiële gedragscode die van toepassing is in de Belgische voetbalwereld.

  Als supportersclub onthouden we ons van iedere vorm van geweld of hooliganisme en sluiten wij ons aan bij de geldende normen van alle Belgische clubs.

  Wat de veiligheid betreft hebben we een spotter die door de PZ Leuven is aangewezen als contactpersoon. Deze politie functionaris mag altijd aangeschreven worden indien er iemand onregelmatigheden merkt. Het is in het belang van iedereen dat we elke vorm van misdrijf melden en zoals u weet wordt het ieder jaar moeilijker om de orde te handhaven.